194 Повязка Олени символ НГ

194
194 Повязка Олени символ НГ